Bezpečnost potravin

Vyrovnání nedostatku mikroživin je komplexní úkol

Vydáno: 4. 4. 2003
Autor:

Na příkladu anemií z nedostatku železa se ukazuje, že léčení je komplexní problém vyžadující řešení i nedostatku jiných mikroživin (vitaminů, mikroprvků) a přihlédnutí ke stravovacím návykům a ochotě pacientů spolupracovat.

Čím více se lidé snaží odstranit nedostatky příjmu mikroživin, tím více si uvědomují, že bojují s mnohohlavou saní. Příkladem je anemie z nedostatku železa (IDA). Již dlouhou dobu je jasné, že problém nelze vyřešit jen podáváním doplňků s železem těhotným ženám. Úsilí změnit lidskou stravu tak, aby se zvýšil příjem biologicky dostupného železa nebo snížila absorpce železa jeho inhibitory, ztroskotává. Buď je to způsobeno vysokými náklady, nebo cílová skupina není přesvědčeno o tom, že by měla vyvinout zvláštní úsilí v tomto směru. Obohacování potravin je komplikováno rozporem mezi volbou biologicky vysoce dostupného železa na jedné straně a udržením dobré stability a chutí na straně druhé.
Jak pokračuje výzkum, začínáme chápat, jaký komplex problému to je. Pro prevenci IDA nestačí zvýšit příjem samotného železa; organismus také potřebuje přiměřená množství vitaminů A, C, E, B2, B6, B12 a kyseliny listové, stejně jako mědi a zinku. Některé z těchto živin zlepšují  absorpci železa nebo mobilizují jeho zásoby. Jiné jsou důležité pro vytváření červených krvinek nebo pro ochranu před oxidačním poškozením. Dřívější práce ukázaly, že mnohonásobné deficience  mohou být časté. V tropických oblastech musí prevence vůči anemiím také zahrnout opatření vůči ztrátám krve  způsobené malárií a střevními parazity.
Tento příklad by měl zvýšit naší pozornost na důležitost nalezení komplexního (holistického) řešení, které by vedlo k udržitelnému zlepšení celkového zdraví.   

BowleyA.: A complex task. Nutriview, 2002, č. 2, s. 2