Bezpečnost potravin

Výroční zpráva EFSA za rok 2009

Vydáno: 10. 9. 2010
Autor:

Shrnutí výroční zprávy EFSA je k dispozici v češtině.

Úřad EFSA vstupuje do dalšího desetiletí připraven plnit svou roli v rámci evropského systému bezpečnosti potravin.V průběhu let se tento úřad rozrostl a posílil podporu manažerů rizik v Evropské komisi, Evropském parlamentu a členských státech. V roce 2009 začal úřad EFSA v rámci příprav na budoucí výzvy plnit Strategický plán pro roky 2009–2013.
 
Počet vědeckých výstupů dosáhl v roce 2009 čísla 636, z čehož celých 68 % činilo hodnocení produktů, látek a tvrzení. Přehled základních ukazatelů roku 2009 je uveden v tabulce.
 
Klíčová čísla roku 2009
Vědecké výstupy
636
Veřejné diskuze
66
Kontrakty a granty
96
Počet navštívení internetových stránek
2,4 milionu
Počet odběratelů elektronického zpravodaje
25 690
Mediální pokrytí
9 038
Počet zaměstnanců EFSA k prosinci 2009
407
Plenární zasedání
99
Schůze pracovních skupin
729
 
Shrnutí výroční zprávy EFSA (v češtině) je k dispozici v příloze 1, celá zpráva (v angličtině) v příloze 2.
 
Příloha 1: EFSA: Shrnutí výroční zprávy za rok 2009 (pdf, 767 kB, 4 strany)
Příloha 2: EFSA: Annual Report 2009 (pdf, 1,89 MB, 72 stran)
 
Zdroj: EFSA