Bezpečnost potravin

Výroční zpráva EFSA za rok 2008

Vydáno: 12. 5. 2009
Autor:

EFSA zdvojnásobil počet výstupů v roce 2008 a rozšiřuje vědeckou spolupráci.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil výroční zprávu za rok 2008 (viz příloha), tj. rok, ve kterém se počet vědeckých výstupů zdvojnásobil, byl spuštěn pětiletý strategický plán (2009–2013) a významně se rozšířila vědecká základna pro získávání a výměnu informací v Evropě i mimo ni. V roce 2008 EFSA dokončil 489 vědeckých stanovisek, zpráv, směrnic a vyjádření. Síť vědců spolupracujících s EFSA se rozšířila a obsahuje 1 200 expertů, 30 národních úřadů pro bezpečnost potravin a 400 vědeckých organizací. Ve všech 27 členských zemích byly zřízeny tzv. “Focal Points”.
 
Příloha: EFSA: Annual report 2008 (pdf, 3,8 MB, 108 stran)
 
Zdroj: EFSA