Bezpečnost potravin

Výroční zpráva EFSA za rok 2007

Vydáno: 2. 7. 2008
Autor:

EFSA uveřejnil dne 30. dubna 2008 zprávu o činnosti EFSA v roce 2007.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil výroční zprávu za rok 2007. V roce 2007 se zvýšil oproti roku 2006 počet vědeckých výstupů o 63 % a spolupráce s národními úřady pro posuzování rizika v členských státech se také významně zvýšila.
Bylo vydáno více než 200 vědeckých stanovisek a asi 1 000 hodnotících posudků pro nové aplikace a nově posuzové dříve schválené látky. Od zahájení své práce v roce 2002 vydal EFSA více než 680 vědeckých stanovisek. Došlo rovněž ke zvýšení počtu zaměstnanců EFSA na více než 300 a roční náklady na činnost se zvýšily na více než 50 milionů EUR.
 
Mezi hlavní činnosti v roce 2007 patřily:
– Posuzování řady sladidel, konzervačních prostředků, barviv a udicích preparátů. Na základě stanoviska k potravinářskému barvivu “Red 2G” došlo k bezprostřednímu zákazu jeho používání ze strany evropských autorit.
– Byl dokončen monitoring výskytu salmonely u kuřat, což umožní Evropské komisi stanovit nižší limity pro výskyt salmonely v EU.
– U více než 200 pesticidů byly posuzovány maximální limity reziduí.
– Byly posuzovány karcinogenní aflatoxiny (toxiny produkované plísněmi vyskytujícími se v regionech s horkým, vlhkým klimatem) a byla provedena první série hodnocení biotoxinů mořského původu (nacházejících se v korýších).
– Pro Evropskou komisi byly vyhotoveny vědecké podklady pro změnu pravidel týkajících se BSE – odstranění specifikovaného rizikového materiálu, např. páteře.
– Bylo vypracováno stanovisko ke katerální horečce, ptačí chřipce a dále tři stanoviska týkající se welfare u prasat.
– Bylo provedeno nezávislé vědecké posuzování geneticky modifikovaných organismů (GMO) v rámci spolupráce s členskými státy.
 
Vědecká spolupráce s členskými státy byla hlavní prioritou v roce 2007 a EFSA zřídil síť národních kontaktních míst pro posílení spolupráce s národními úřady pro bezpečnost potravin.
V roce 2007 došlo rovněž ke změně – zjednodušení komunikace rizika v Evropě. Byla spuštěna nová internetová stránka, která umožňuje lepší přístup k vědecké práci EFSA a zajišťuje větší transparentnost v komunikaci. Výroční zpráva EFSA je k disozici v příloze.
 
Příloha 1: EFSA: Annual Report 2007 (pdf, 1,7 MB, 76 stran)
Příloha 2: EFSA: Summary of Annual Report 2007 (pdf, 350 kB, 4 strany)
 
 
Zdroj: EFSA