Bezpečnost potravin

Výroba potravin a jejich uvádění do oběhu

Vydáno: 17. 6. 2005
Autor:

Aktualizovaná odborná příručka, jako bonus CD-ROM Pravidla správné výrobní a hygienické praxe.

Příručka určená všem, kteří podnikají v potravinářském průmyslu, kompletně řešící aktuální problematiku v potravinářství včetně zavádění systému kritických kontrolních bodů (HACCP). Informuje o stavu potravinářské legislativy a usnadňuje tak orientaci ve spleti povinností ukládaných výrobcům a prodejcům potravin. Vedoucí autoři jsou specializovaní odborníci, kteří jsou zárukou věcné správnosti  příručky. V aktualizované verzi doplněné softwarem jsou aktuální informace o GMO z hlediska výroby a užití potravin, připravované zákony a koncepce potravinářství po našem vstupu do EU, doplňky stravy po vstupu do EU, skořápková vejce – zajištění jakosti, zdravotní nezávadnosti atd., a dále systémy řízení jakosti a bezpečnosti potravin – Norma IFS a přehled hlavních operací ve stravovacích službách.

Další informace na www.dashofer.cz/vpp