Bezpečnost potravin

Výroba ovocných šťáv v SR s větší kontrolou

Vydáno: 27. 3. 2003
Autor:

Osm hlavních slovenských výrobců a distributorů podepsalo u příležitosti mezinárodní konference Soft Drink Forum Memorandum o dodržování společné normy jakosti ovocných šťáv a zavedení systému autokontroly, připravovaného ve spolupráci s evropskou organizací Sure Global Fair.

Slovenští výrobci nealkoholických nápojů se rozhodli zavést systém autokontroly kvality výrobků na trhu. Tato aktivita by měla být zaměřena především na stoprocentní džusy. Oficiálním nastartováním této iniciativy se stalo Memorandum o dodržování společné normy jakosti ovocných šťáv, které bylo podepsáno představiteli osmi hlavních slovenských  výrobců a distributorů nealko nápojů při příležitosti mezinárodní konference Soft Drink Forum v Bratislavě. Systém autokontroly je připravován ve spolupráci s evropskou organizací Sure Global Fair (SGF). Kriteria, která se zainteresované společnosti rozhodly dobrovolně dodržovat budou přísnější než vyžaduje platná úprava v SR a budou odpovídat evropským výrobním normám v této oblasti. Aktivitě podnikatelských subjektů předcházel průzkum, realizovaný ve spolupráci s SGF, který ukázal, že ne všechny ovocné šťávy na slovenském trhu, prezentované jako 100%, tuto vlastnost skutečně splňují. Uvádění ovocných a zeleninových šťáv na trh v SR upravuje Potravinový kodex. Ten podle Státní veterinární a potravinové správy (ŠVPS) SR stanoví, že jako stoprocentní se může označovat pouze taková šťáva, která je vyrobena bez přídavku jiných složek. Výjimkou jsou pouze antioxidanty. Nesmí tedy obsahovat kupříkladu přidaný cukr nebo náhradní sladidla, případně jiné komponenty. Problém kontroly do současné doby spočívá v tom, že se při analýzách používá srovnávací metoda, která nedokáže prokázat falšování, protože nepatří mezi tzv. rozhodčí metody. V současné době se testuje nová metoda, která tuto kontrolu umožní. Předpokládá se, že by ji ŠVPS SR mohla začít využívat i pro ovocné šťávy již ve druhé polovině letošního roku.  Systém autokontroly ve spolupráci se SGF uplatňují i jiné země.
http://www.hnonline.sk