Bezpečnost potravin

Výroba mlékárenských výrobků v roce 2008

Vydáno: 10. 4. 2009
Autor: berankova1

Statistický přehled výroby mlékárenských výrobků v ČR v roce 2008 (a 2007), porovnání.

Mlékárenský průmysl ČR nakoupil a zpracoval v roce 2008 podle resortního statistického výkazu MZe 2 368,6 mil. litrů mléka,  o 12,6 mil. litrů méně v porovnání s předcházejícím rokem  2007 (-0,5 %).
Průměrný obsah tuku v mléce se meziročně snížil o 0,02 % na 3,86 % při současném poklesu obsahu bílkovin o 0,02 % na 3,35 %.
Z celkového objemu nákupu bylo zařazeno do Ι . a vyšší třídy jakosti 98,7 % dodaného mléka, o 0,1 % více v porovnání s rokem 2007.

Výrobek

Jednotka

Výroba 2007

Výroba 2008

Index/rozdíl 2008/2007

Nákup mléka

mil. l

2 381,2

2 368,6

99,5

Prům. nák. cena mléka 1 l

Kč/l

8,36

8,45

0,09

Konz. mléko celkem

tis. l

600 950

641 404

106,7

Konz. smetany vč. kysaných

tis. l

43 176

45624

105,7

Jogurty celkem

tuny

141 872

134 901

95,1

Konz. tvarohy

tuny

29 626

29 494

99,6

Smet. krémy

tuny

11 880

11644

98,0

Tvaroh. dezerty

tuny

3 387

2 927

86,4

Máslo celkem *

tuny

31 667

31 494

99,5

Sýry přírodní

tuny

85 944

81 404

94,7

Sýry tavené

tuny

19 265

17 288

89,7

Suš. mléko celkem bez KDV

tuny

38 301

39 312

102,6

Z toho – odtučněné

tuny

23 405

22 518

96,2

* bez pomazánkového másla a směsných emulgovaných tuků

Pramen: Statistický výkaz MZe ČR
objednávka kopie článku

Potravinářský zpravodaj, X, 2009, č.3, s.16-17
Další čísla Potravinářského zpravodaje