Bezpečnost potravin

Výroba mléka pro bezpečné potraviny

Vydáno: 11. 5. 2005
Autor:

Zlepšení bezpečnosti potravin vyžaduje, aby každý účastník výrobního řetězce zohlednil existující akceptovatelnou hladinu rizika a minimalizoval pravděpodobnost, že výrobek bude příčinou onemocnění spotřebitele. Existují různé koncepce pro zlepšení bezpečnosti potravin; zahrnují prevenci a vyloučení nebo snížení rizik různými kontrolními opatřeními.

Integrovaný přístup ke kontrole bezpečnosti potravin v celém potravním řetězci (od farmy  až na stůl) má velký význam pro zvýšení bezpečnosti potravin pro spotřebitele.
Řada zemí vyvinula a zavedla nová opatření pro zajištění bezpečnosti potravin v různých stadiích výrobního řetězce. Většina z nich uvádí, že zvýšení bezpečnosti potravin vyžaduje nejen bezpečnou vlastní výrobu, ale zohlednění dalších vazeb na jednotlivá výrobní stadia. Např. British Detail Consortium Technical Standard vyžaduje, aby společnosti dodávající maloobchodníkům potravinové výrobky, přijaly Hazard Analysis Critical Control Point.  Dodávkový řetězec Supply Chain Management System je příkladem zajištění kvality mléka na farmách v Nizozemí podle požadavku mlékárenského průmyslu. Systém požaduje zohlednění specifických kriterii jako je zdraví zvířat, výživa, hygiena a prostředí. Dalším příkladem je Integrated Chain Control System užívaný v Holandsku  na úseku výroby masa. Každý článek výrobního řetězce (od farmáře až po prodej)  zaručuje splnění požadavků na kvalitu, původ a bezpečnost masa.
Na univerzitě ve Wageningen stanovili relativní význam určitých bodů ve výrobním řetězci tekutého pasterizovaného mléka, důležitých pro zvýšení bezpečnosti potraviny. Výrobní řetězec byl rozdělen do 4 bloků: krmivo (výroba směsi a transport), farma (mléčná farma), zpracování mléka (transport a zpracování surového mléka, dodávka pasterizovaného mléka) a spotřebitel (prodejce, stravovací zařízení  a konzumace pasterizovaného mléka).  Koncept pro zlepšení bezpečnosti potraviny se zaměřil na dvě hlavní skupiny rizik: chemickou (antibiotika, dioxin)  a mikrobiologickou (salmonely, E. coli, Mycobacterium paratuberculosis  a Staphylococcus aureus).
J. Dai. Sci. 88, 2005, č. 4, s. 1601-1612