Bezpečnost potravin

Výjimky v rakouské směrnici o produktech bez GMO

Vydáno: 30. 4. 2009
Autor:

Expertní tým rakouské potravinové knihy doporučil schválit použití několika složek vyrobených pomocí GMO do tradičních krmiv (fytázy, lysin, alfa-amylázy a enzymy snižující viskozitu).

Ve výrobě potravin a krmiv se používají některé složky vyrobené pomocí geneticky modifikovaných organismů, a sice proto, že GMO jsou schopny vyprodukovat tyto složky efektivněji. Otázkou však je, zda potravina, k jejíž výrobě byla použita složka vyrobená za pomoci GMO, může být označována jako „bez GMO“.
Podle rakouské směrnice o produktech bez genetických modifikací se obecně připouštějí výjimky pro určité látky, pokud ovšem jsou schváleny kodexovou komisí.
Kodexová expertní skupina proto na jednání 30. 8. 2008 posoudila požadavky na přípustnost tří skupin látek, které jsou vyrobeny pomocí GM, ale přesto je nutričně nebo technologicky žádoucí jejich přídavek při výrobě krmiv pro zvířata chovaná pro výrobu potravin bez GM.
Fytázy – pro zlepšení využitelnosti krmiv a pro lepší dostupnost minerálních látek
Ekonomickými, veterinárně-zdravotními a ekologickými důvody byl zdůvodňován požadavek na schválení fytáz vyrobených pomocí GMO. Zásadně sice lze zvířata chovat i bez použití fytáz (ekologické zemědělství), ale pro konvenční chovy by to znamenalo nepřiměřené ekonomické omezení. Tým expertů proto doporučil schválit výjimku zatím na dobu 5 let.
Lysin – výživově nejvýznamnější aminokyselina při výkrmu prasat
Doporučeno bylo rovněž udělení výjimky pro lysin vyrobený pomocí GMO a používaný pro zvýšení nutriční hodnoty krmiv pro prasata.
Alfa-amylázy a enzymy snižující viskozitu při výrobě suchých výpalků
Použití těchto enzymů je účelné z ekonomických a ekologických důvodů  a navíc v hotovém krmivu už není přítomna příslušná enzymová bílkovina.
Ve všech výše uvedených případech nejsou známy negativní důsledky genových modifikací a není k dispozici dostatečná produkce těchto látek vyrobených bez GM.

Ernährung, 33. 2009, č. 2, s. 79-81

Další informace: