Bezpečnost potravin

Výjimka pro deriváty alergenních přísad: glukózové sirupy a dextrózu

Vydáno: 14. 12. 2004
Autor:

Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie EFSA posuzoval notifikaci z AAC týkající se značení glukózových sirupů včetně dextrózy na bázi pšenice (tj. derivátů alergenní přísady) a to s ohledem na článek 6, paragraf 11 směrnice 2000/13/EC.

Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-NDA) posuzoval alergenní potenciál četných derivátů alergenních přísad s cílem zjistit, zda lze příslušný derivát alergenní přísady vyjmout ze seznamu přísad s alergenním účinkem. Uvedený seznam alergenních přísad se vytváří na základě požadavku Komise. Přísady uvedené v tomto seznamu se musí povinně deklarovat na obalu výrobku tak, aby spotřebitel byl informován o možné alergické odezvě po konzumaci výrobku, který tuto přísadu obsahuje.

 

EFSA obdržel celkem 25 žádostí o výjimku, mezi nimi i žádost o výjimku pro “glukózové sirupy a dextrózu z pšenice”. Žádost předložil průmysl cereálního škrobu v Evropě (AAC, Association des Amidonneries de Céréales).

 

Příloha : AAC_výjimka_alergeny [pdf ; 57486 bytů]

EFSA-NDA posuzoval potenciální vlivy na celiakii a alergii na cereálie. Bylo konstatováno, že není pravděpodobné, aby glukózové sirupy na bázi pšenice (včetně dextrózy) vyvolávaly nežádoucí reakce. Uvedené stanovisko se opírá o popis výrobního postupu, který zahrnuje odstranění bílkoviny opracováním aktivním uhlím. Důkaz poskytnutý AAC o nealergenitě glukózových sirupů a dextrózy z pšeničného škrobu zahrnuje informaci o bezpečném použití bezlepkové stravy na bázi pšeničné bílkoviny při celiakii, což se nepřímo vztahuje k této problematice. Podobná informace o alergii na pšenici chybí. Hmotnostní spektrometrií byla nalezena stopová množství (1–15 mg/kg) reziduálního neporušeného gliadinu i peptidů vznikajících degradací lepku v glukózových sirupech a v dextróze z pšeničného škrobu. Dále byly v žádosti o výjimku uvedeny předběžné výsledky z testování funkce specifických T buněk při celiakii a informace o immunoblottingu séra pacientů s alergií vyskytující se u pekařů. Konečně byl nastíněn plán provedení dvou studií zaměřených na celiakii a alergii na pšenici. Relevantní informace z těchto studií se očekávají koncem roku 2006.

 

Stanovisko NDA

Glukózové sirupy včetně dextrózy na bázi pšenice mohou obsahovat nízké hladiny bílkovin, peptidů nebo fragmentů těchto. Není známo, při jakých hladinách příjmu by glukózové sirupy včetně glukózy na bázi pšenice mohly způsobovat alergické reakce u osob alergických na cereálie. Na základě údajů poskytnutých žadatelem (tj.AAC)  není vědecký panel (NDA) schopný odhadnout pravděpodobnost nežádoucích reakcí u osob alergických na cereálie. Nicméně pokud se berou do úvahy hladiny pšeničných bílkovin, o nichž se uvádí, že způsobují alergické reakce u osob se závažnou alergií, panel se domnívá, že není příliš pravděpodobné, že tento výrobek způsobí vážnou alergickou reakci u většiny osob alergických na cereálie. Je zapotřebí více klinických informací pokud jde o účinky glukózových sirupů a dextrózy na bázi pšenice při alergii na cereálie. Měly by se provést odpovídající klinické studie, které budou aplikovat nejlepší klinickou a laboratorní praxi.

 

Zhodnocení poskytnutých důkazů, pokud jde o celiakii,  naznačuje, že je nepravděpodobné, aby glukózové sirupy z pšenice včetně dextrózy způsobovaly škodlivou reakci u osob s celiakií za předpokladu, že nedojde k překročení prozatímní koncentrace lepku, kterou Codex Alimentarius požaduje k tomu, aby potraviny mohly být označeny, že jsou bezlepkové (v současné době je to 200 mg/kg).

 

EFSA-NDA