Bezpečnost potravin

Vyjádření k účinkům D-ribózy

Vydáno: 17. 8. 2008
Autor:

Podle ACNFP je efekt konzumace ribózy na obnovu energie nepatrný, ale existuje riziko několika negativních vlivů.

Společnost Bioenergy Ing. podala v březnu 2008 žádost na uvádění sladidla D-ribóza vyrobeného fermentačním postupem jako potravinové složky nového typu k přidávání do cukrovinek, tyčinek a nápojů nahrazujících pokrmy, zmrzlin, šťáv, mléčných nápojů, nízkoenergetických nápojů, instantních a bylinných čajů a jogurtů. D-ribóza je pentóza přirozeně se vyskytující v organismu, která je syntetizovaná endogenně v pentózovém cyklu. Sladivostí odpovídá glukóze. Společnost  Bioenergy ji nenabízí jako náhradu cukru, ale propaguje její vliv na rychlou obnovu energie: „exogenní suplementace umožňuje obejít omezující krok pentózového cyklu tím, že D-ribóza je k dispozici jako prekursor ATP a syntézy nukleotidů“.
(Pro distribuci D-ribózy mimo USA, Japonsko, Čínu a Taiwan má společnost Bioenergy smlouvu s firmou Acatris, která byla nedávno převzata společností Frutarom.)
 
Podle britského poradního výboru pro potraviny a procesy nového typu ACNFP je neodůvodněné tvrzení společnosti Bioenergy týkající se vlivu D-ribózy na obnovu energie v organismu. Příjem (a tím i vliv) tohoto sladidla je nevýznamný v porovnání se schopností lidského organismu syntetizovat ATP.
Z hlediska posuzování toxicity není předpokládán žádný negativní efekt avšak vývojové studie naznačují, že nová složka může mít vliv na rychlejší osifikaci kostí a na jejich rychlejší růst, což by při používání do širokého spektra potravin mohlo mít negativní vliv na prenatální vývoj dítěte, tzn. na těhotné ženy.
Kromě toho jsou určité obavy, že by mohlo docházet ke snížení hladiny glukózy jako důsledku sekrece inzulinu při zvýšeném příjmu ribózy. Při prošetřování spotřeby potravin dospívající mládeží (11 až 18 let) se ukazuje vysoká konzumace nápojů pro sportovce a energetických tyčinek, takže by tato skupina mohla být negativně ovlivněna.
Výbor se rovněž zabýval možným vlivem na zvýšení hladiny kyseliny močové a na dnu.
Vzhledem k nízkému obsahu bílkovin ve výrobku nejsou obavy z alergického působení.
Je požadováno doplnění informací týkajících se sekvence genomu mikrobiálního kmene použitého k výrobě ribózy, kde jsou určité nejasnosti.

EU Food Law 2008, č. 354, s. 26


Další informace: