Bezpečnost potravin

Vyhlášky o evidenci hospodářských zvířat

Vydáno: 23. 3. 2002
Autor:

vyhlášky 357/2001 Sb. a 442/2001 Sb., označování, registry, přihlášení chovatelů do ústřední evidence

Jako prováděcí právní předpis k zákonu č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat byla vydána vyhláška č. 357/2001, která vstoupila v platnost 10. října 2001. Jednotlivě uvádí způsoby označování koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu. Stanovuje povinnost chovatelům, obchodníkům a provozovatelům jatek či asanačního ústavu přihlásit se od okamžiku započetí s výše uvedenými činnostmi u příslušné osoby pověřené vedením ústřední evidence (zveřejněny ve Věstníku ministerstva zemědělství). Dále jsou stanoveny konkrétní požadavky na registry koní, prasat, běžců a drůbeže a na evidenci plemenných ryb a včel.
Pro doplnění a zpřesnění obdobné vyhlášky (č. 134/2001) o označování a evidenci skotu, ovcí a koz byla vydána  novela pod č. 442/2001, jejíž účinnost nastala 31. prosince 2001.
Sbírka zákonů 2001, částka 134, 5. 10. 2001 a částka 166, 31. 12. 2001