Bezpečnost potravin

Vyhláška o školním stravování

Vydáno: 16. 3. 2005
Autor:

Nová vyhláška 107/2005 o školním stravování ruší vyhlášku 48/1993 včetně změn a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Nová vyhláška 107/2005 Sb. aktualizuje pravidla pro školní stravování a zahrnuje odkazy na související české předpisy včetně zákona 258/2000 Sb. o veřejném zdraví a vyhlášky 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.

Stravování musí odpovídat zásadám zdravé výživy. Podle § 2 musí být zachováno plnění výživových norem  i při poskytování výběru z více druhů jídel a údaje o plnění výživových norem se musí uchovávat nejméně 1 rok. Jsou definovány termíny: „školní jídelna“, „vývařovna“ a „výdejna“.

Příloha 1: Výživové normy pro školní stravování (průměrná denní spotřeba vybraných druhů potravin v g/osobu).

Příloha 2: Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/osobu (podle věkových skupin).

Nová vyhláška ruší vyhlášku 48/1993 včetně změn (naposledy změněna vyhláškou 69/2003 Sb.) a nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Sbírka zákonů, č. 34, 8. 3. 2005