Bezpečnost potravin

Vyhláška o doplňcích stravy

Vydáno: 6. 8. 2004
Autor:

Vyhláška 446/2004 Sb. obsahuje požadavky na doplňky stravy i na obohacování potravin potravními doplňky. Ruší dosud platné zbývající části vyhlášky 53/2002 a nabývá účinnosti 1. 8. 2004.

Pod č. 446/2004 Sb. byla vydána dlouho očekávaná vyhláška obsahující požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky. Tato vyhláška nahrazuje  některá ustanovení týkající se doplňků stravy obsažená v již dříve zrušené vyhlášce 23/2001 Sb. a v části vyhlášky 53/2002 Sb.věnované potravním doplňkům.
Vyhláška ruší zbývající dosud platné části vyhlášky 53/2002 (tzn. i vyhlášky 233/2002 Sb. a 306/2004 Sb.) týkající se potravních doplňků přidávaných do potravin a platí od 1. 8. 2004.
Změnami, k nimž takto došlo, se tak jediným předpisem řeší problematika doplňků stravy i potravních doplňků přidávaných do potravin (v souladu se směrnicí 2002/46/ES o doplňcích stravy). Záležitosti týkající se doplňků stravy používaných v potravinách pro zvláštní výživu jsou řešeny ve vyhlášce 54/2004 Sb. Ustanovení vyhlášky 446/2004 Sb. se nevztahují na použití příslušných látek (potravních doplňků) jako přídatných látek (řeší to vyhláška 304/2004 Sb.)
Pro označování doplňků stravy a obohacených potravin platí kromě této vyhlášky i ustanovení zákona 110/1997 Sb. (úplné znění zveřejněno zákonem 456/2004 Sb.), vyhláška 324/2004 Sb. o označování potravin a nová vyhláška 450/2004 Sb. o označování nutriční hodnoty.
Seznam příloh k vyhlášce č. 446/2004 Sb
Příloha č. 1:
Vitamíny a minerální látky, které mohou být použity k výrobě doplňků stravy
Pozměněná dřívější příloha 15 (části 1 a 2) zrušené vyhlášky 23/2001 Sb .; je změněn seznam minerálií a nejsou uvedeny nejvyšší přípustné dávky.
Příloha č. 2: Formy vitamínů a minerálních látek, které mohou být používány při výrobě doplňků stravy a potravních doplňků
Pozměněná dřívější příloha 4 (část 4) zrušené vyhlášky 53/2002 Sb., která se týkala jen potravních doplňků.
Příloha č. 3: Nejvyšší přípustná množství vitamínů a minerálních látek a některých dalších potravních doplňků v doplňcích stravy 
Obdoba dřívější přílohy 15( částí 1, 2, 3) zrušené vyhlášky 23/2001 Sb.; jsou změněny některé nejvyšší přípustné dávky, je změněn seznam minerálií – viz příloha 1 vyhlášky 446/2004, a je změněn seznam „některých dalších doplňků“ – některé látky jsou vypuštěny, jsou doplněny včelí produkty.
Příloha č. 4: Seznam některých zakázaných rostlin k výrobě doplňků stravy
Na rozdíl od  dřívější přílohy 15 (část 4) zrušené vyhlášky 23/2001 Sb. uvádějící povolené rostliny a extrakty, jsou ve vyhlášce 446/2004 Sb. uvedeny zakázané rostliny. Podle § 3 vyhlášky 446/2004 Sb. jsou zakázané i rostliny obsahující silně účinné látky využívané pro farmaceutické a terapeutické účely uvedené v seznamu ve vyhlášce 343/2003 Sb.
Příloha č. 5: Vitamíny a minerální látky a jejich doporučené denní dávky používané pro označování doplňků stravy
Obdoba přílohy 1 vyhlášky 450/2004 Sb. o uvádění výživové hodnoty (původně vyhlášky 293/1997 Sb.).
Příloha č. 6:  Potravní doplňky povolené pro obohacování potravin a jejich referenční dávky
Doplněná  obdoba dřívější přílohy 4 (část 2) zrušené vyhlášky 53/2002 Sb.
Příloha č. 7: Potraviny, které mohou být obohacovány potravními doplňky, a to nejvýše do množství, které odpovídá procentuálnímu podílu referenční dávky
Obdoba dřívější přílohy 4 ( části 3) zrušené vyhlášky 53/2002 Sb. Je doplněna možnost obohacování jedlých tuků a olejů a mléčných výrobků  o vitaminy A a D.

Vyhláška je k dispozici např. na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz

Sbírka zákonů, 30. 7. 2004, částka 149