Bezpečnost potravin

Vyhláška o aromatech

Vydáno: 6. 8. 2004
Autor:

Vyhláška 447/2004 Sb. ruší a nahrazuje vyhlášku 52/2002 Sb. o použití látek určených k aromatizaci, chininu a kofeinu. Nabývá účinnosti 1. 8. 2004.

Pod č. 447/2004 Sb. byla vydána nová vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu. Vyhláška ruší a nahrazuje s účinností od 1. 8. 2004 dosavadní vyhlášku č. 52/2004 Sb. 
Ve vyhlášce nedošlo k zásadním věcným změnám, ale byla zcela uvedena do souladu i s předpisy EU, které jsou ve vyhlášce citovány (především směrnice 88/388, rozhodnutí 88/389 o seznamu surovin, nařízení 2232/96 a 1565/2000 o postupu schvalování aromat, nařízení 2065/2003 o uzených příchutích, rozhodnutí 1999/217 s rejstříkem aromat). Rozhodnutí a nařízení jsou i v ČR přímo platná.
Seznam příloh k vyhlášce 447/2004 Sb.
Příloha č. 1:
Látky rostlinného nebo živočišného původu definované číslem Asociace výrobců aromat – FEMA
Obdoba přílohy č. 4 zrušené vyhlášky 52/2002 Sb.
Příloha č. 2: Látky určené k aromatizaci, pro které byla žádána ochrana duševního vlastnictví výrobce
Příloha č. 3: Látky povolené k aromatizaci potravin určených pro kojeneckou a dětskou výživu
Obdoba přílohy č. 5 zrušené vyhlášky 52/2002 Sb.
Příloha č. 4: Chemické a mikrobiologické požadavky na aromata
Obdoba přílohy č. 6 zrušené vyhlášky 52/2002 Sb.
Příloha č. 5: Podmínky použití kofeinu a chininu při výrobě potravin
Obdoba přílohy č. 7 zrušené vyhlášky 52/2002 Sb.
Na rozdíl od vyhlášky 52/2002 Sb. nejsou uvedeny přílohy (původně označené č. 1 až 3), které uváděly seznam přípustných aromat podle klasifikace CAS, CoE a jiné. Důvodem je existující „Rejstřík aromatických látek používaných v potravinách a na nich“ obsažený v rozhodnutí 1999/217/ES a doplňovaný prostřednictvím dalších rozhodnutí, která jsou přímo součástí i české legislativy.

Vyhláška je k dispozici např. na stránkách Ministerstva vnitra
nebo na stránkách bezpečnosti potravin.

Sbírka zákonů, 30. 7. 2004, částka 149