Bezpečnost potravin

Vyhláška MZe č. 212/2004 Sb. o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Vydáno: 26. 4. 2004
Autor:

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3b odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb. Bez el. příloh.

Ročník 2004
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Citace: 212/2004 Sb.
Částka: 71/2004 Sb.
Na straně (od-do): 3439-3450
Rozeslána dne: 28. dubna 2004
Druh předpisu: Vyhláška
Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 16. dubna 2004
Datum účinnosti od: 28. dubna 2004
Platnost předpisu: ANO
Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
Vydáno na základě: 110/1997 Sb. § 3b odst. 3
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

212 VYHLÁŠKA ze dne 16. dubna 2004 o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3b odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podnikatelů, a vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

§ 2

(1) Rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, je uveden v příloze č. 11) a v příloze č. 2.2)

(2) Zásoby se ohlašují od množstevního limitu uvedeného v přílohách č. 1 a 2.

§ 3

Vzor formuláře zásob, včetně zásob cukru, izo-glukózy, fruktózy a zpracovaných výrobků ke splnění ohlašovací povinnosti podle § 2, je uveden v příloze č. 3.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Palas v. r.

____________________________________________________________
1) Nařízení Komise (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, která mají být přijata, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, ve znění nařízení Komise (ES) č. 230/2004.
2) Nařízení Komise (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v sektoru cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 212/2004 Sb.
(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Sbírka, 26. 4. 2004