Bezpečnost potravin

Vyhláška MZ ČR č. 44/2004, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách

Vydáno: 6. 2. 2004
Autor:

Kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.

Ročník 2004

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.
Citace: 44/2004 Sb. ; Částka: 13/2004 Sb.
Na straně (od-do): 684-735 ; Rozeslána dne: 6. února 2004
Druh předpisu: Vyhláška ; Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 26. ledna 2004 ; Datum účinnosti od: 15. února 2004
Platnost předpisu: ANO ; Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
Vydáno na základě: 110/1997 Sb. § 19 odst. 1 písm. a)
Předpis mění: 273/2000 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

44 VYHLÁŠKA ze dne 26. ledna 2004,
kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. a zákona č. 146/2002 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

2. § 3 se zrušuje.

3. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 273/2000 Sb.
Maximální limity reziduí

(příloha není v digitální podobě)

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2004.

Ministryně:
MUDr. Součková v. r.

Sbírka, 6. 2. 2004