Bezpečnost potravin

Vyhláška č. 328/2008 Sb. o kroužkovitosti bramboru a hnědé hnilobě

Vydáno: 4. 9. 2008
Autor:

Opatřeních k zabezpečení ochrany před bakteriální kroužkovitostí bramboru a bakteriální hnědou hnilobou.

S účinností od 2. září 2008 vstupuje v platnost vyhláška č. 328/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby.

Zdroj: Agronavigator.cz