Bezpečnost potravin

Vyhláška č. 293/2007 Sb. stanovení podmínek pro dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků

Vydáno: 3. 12. 2007
Autor: pospisilova

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění vyhlášky uvedené ve sbírce zákonů – Částka 97ze dne 27. 11. 2007