Bezpečnost potravin

Vyhláška č. 289/2007 Sb. – o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Vydáno: 26. 11. 2007
Autor: pospisilova

Vyhláška č. 289/2007 Sb. - o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství

Vyhláška č. 289/2007 Sb. – o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

Úplné znění vyhlášky uvedené ve sbírce zákonů – Částka 95 ze dne 23. 11. 2007

http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb095-07.pdf