Bezpečnost potravin

Vyhláška 78/2003 Sb. o čaji, kávě a kávovinách nahradila vyhlášku 330/1997 Sb.

Vydáno: 21. 11. 2003
Autor:

Novou vyhláškou dochází k plné harmonizaci s předpisy ES. Změny proti původní vyhlášce nejsou sice zásadní, ale vzhledem k jejich četnosti je celá vyhláška vydána nově.

Novela nahradila od 1. července 2003 dosavadní vyhlášku 330/1997 včetně její změny, čímž dochází k plné harmonizaci se směrnicemi EU (především 1999/4 a 2001/51).
Oddíl 1 – „Čaj“
Definice čaje pravého se doplňuje o možnost použití směsi výhonků, listů atd. Pokud jde o členění čaje, zůstávají nadále jen druhy a skupiny, ruší se podskupina „aromatizovaný“ (příloha č. 1), ale termín „aromatizovaný“ nebo „ovoněný“ se uvádí při označování blízko názvu čaje.
Oddíl 2 – „Káva“
Dochází ke změně členění na druhy, skupiny a podskupiny. Jako druh se uvádí buď „káva“, nebo „kávový extrakt“. Vedle termínu „kávový extrakt“ lze použít také termíny: „instantní káva“, „rozpustná káva“, „rozpustný kávový extrakt“. Tento druh výrobku má nové podskupiny: „sušený“, „ve formě pasty“, „ve formě tekuté“. Doplňují se ustanovení ohledně označování kávového extraktu („se sladidlem“, „s přídavkem…“, obsah sušiny aj.).
Oddíl 3 – „Kávoviny a jejich směsi“
Dochází k drobným změnám formulací v definicích. Termín „pražená čekanka“ lze nahradit termínem „cikorková kávovina“; druhům cikorkového extraktu jsou přiřazeny přívlastky „sušený“, „ve formě pasty“ a „ve formě tekuté“. Posledně jmenovaný cikorkový extrakt může být označen jako „koncentrovaný“, pokud sušina na bázi cikorky činí více než 45 % sušiny. S úpravou názvosloví souvisí i změny v požadavcích na označování.

/Vyhláška je publikována v části 11 seriálové publikace vydávané v ÚZPI
„Česká potravinová legislativa“ /

Sbírka zákonů, 27. 3. 2003, částka 32