Bezpečnost potravin

Vydáno úplné znění veterinárního zákona

Vydáno: 21. 9. 2003
Autor:

Pod č. 286/2003 Sb. byl kvůli přehlednosti a praktické použitelnosti nově vydán zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči se zahrnutím všech dosavadních změn.

Zákon 286/2003 zahrnuje změny vyplývající ze zákonů: 29/2000, 154/2000, 102/2001, 76/2002, 120/2002, 320/2002 a 131/2003.
Část první: Veterinární péče
Základní ustanovení
Zdraví zvířat a jeho ochrana
Zdravotní nezávadnost živočišných produktů
Veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty
Veterinární asanace
Státní správa ve věcech veterinární péče (SVS, Krajská veterinární správa, Národní veterinární laboratoře)
Odborná veterinární činnost a její výkon
Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky
Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami
Sankce
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.

(Další části se týkají jiných zákonů)

Část pátá: Zrušovací ustanovení

Část šestá: Účinnost

PŘÍLOHY
1.Nákazy, jejichž výskyt je povinně hlášen Komisi a členským státům
2.Nákazy, které se považují za nebezpečné
3.Nákazy, při jejichž výskytu se poskytuje náhrada nákladů a ztrát podle § 67 odst. 2
4.Nákazy, při jejichž výskytu se poskytuje náhrada nákladů a ztrát podle § 67 odst. 3
5.A: Studijní program pro veterinární lékaře
 B: Oblasti, jejichž znalosti jsou předpokladem  k získání diplomu, vysvědčení, nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně.

Sbírka zákonů, částka 96, 3. 9. 2003