Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Partnering Grants

Vydáno: 30. 8. 2017
Autor: KM EFSA

Termín pro předložení návrhů je 15. září 2017.

Výběrové řízení EFSA: Partnering Grants

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel výběrové řízení, jehož účelem je uzavřít kontrakt (partnerské granty) s cílem posílit kapacity v oblasti bezpečnosti (rizika) potravin v EU. Konkrétně jde o podporu znalostí a zkušeností dvou či více organizací z členských států EU, Norska a Islandu dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.  

K této aktivitě EFSA bylo vydáno vysvětlení (Clarifications) poskytující  odpovědi na otázky dosud vzešlé od potenciálních uchazečů. V rámci tohoto výběrového řízení je vytvoření konsorcia povinné.  

Specifické cíle a podrobnosti projektu naleznete na adrese:
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170331

Další podrobnosti týkající se tohoto druhu výběrového řízení jsou uvedeny na adrese: http://www.efsa.europa.eu/en/art36/art36networking.htm,

včetně informací pro organizace spolupracující s EFSA dle čl. 36 zakládacího nařízení (Article 36 Search Tool, the current Art.36 list)

Termín pro předložení návrhů: 15. září 2017

Zdroj: EFSA: Partnering Grants GP/EFSA/AFSCO/2017/01