Bezpečnost potravin

Voda obohacená o kyslík

Vydáno: 9. 7. 2010
Autor:

Rozšiřuje se sortiment balených vod upravených tak, aby obsah kyslíku v nich 10 – 20krát převyšoval obvyklý obsah v pitné vodě.

Nesporný je význam kyslíku pro činnost buněk, pro podporu fyzické i duševní činnosti, působení proti stárnutí, pomoc při rehabilitaci, nejednoznačné však jsou příspupy k různým technikám přísunu kyslíku do organismu.

Jednou z možností je konzumace vody obsahující zvýšené množství kyslíku. Studie ukazují, že kyslík z vody je absorbován do těla přes trávící systém, zvyšuje hladinu kyslíku v krevním oběhu a povzbuzuje aktivitu střev a jater. Obsah kyslíku v běžné pitné vodě lze vyjádřit v jednotkách mg/l (do 10 mg/l), obsah v obohacené vodě v desítkách mg (obvykle 25 až 150 mg/l). Kyslík se do vody vpravuje buď pod tlakem nebo tzv. „levitačním procesem(tím se docílí vyšší a stabilnější obsah kyslíku díky jemnějšímu rozdělení bublinek).

Byly prokázány terapeutické účinky příjmu obohacené vody, otázkou je, zda taková voda může být konzumována bez omezení. Výrobci ve svých doporučeních příjem takové vody v podstatě nijak neomezuji, naopak doporučují pravidelné piti jednoho až dvou litrů denně.

Vzhledem k nedostatku nezávislých studií s jednoznačnými výsledky týkajícími se pozitivního příp. negativního vlivu konzumace okysličené vody jsou stanoviska odborníků ohledně vod  obsahujících více než 25 mg/l – spíše opatrná. Jsou vyjadřovány obavy z oxidačního stresu a jeho cytotoxického působení (poškození buněčných membrán, případně jader), které by případně mohlo při chronickém působení vyústit v řadu zdravotních poruch. Významné je také posouzení vlivu vody obohacené kyslíkem na zdravotní stav specifické skupiny osob (děti, sportovci). Je otázkou, jak vysoké dávky znamenají problém z hlediska možného konfliktu s antidopingovými předpisy.

Voda obohacená kyslíkem nemůže být rozhodně klasifikována jako přírodni minerální

voda nebo jako stolní (či kojenecka) voda, protože tam není sycení nebo stabilizace

kyslíkem povoleno. Vzhledem k velkému rozdílu v obsahu kyslíku proti běžné vodě, musí před uvedením takového výrobku na trh dojít k notifikaci na Ministerstvu zdravotnictví. Jedná se o produkt, který je někde na hranici mezi „dopňkem stravy“, „potravinou pro zvláštní výživové účely“  nebo  „potravinou nového typu“.

Sortiment vod obohacených kyslíkem (i ochucených) se rozšiřuje. Na českém jsou k dispozici tuzemské (např. Rajec Kyslík, 25 mg/l) i dovážené (Active 02, 02 Alive, Oxyvital aj.) výrobky (viz níže).

 

Zpracovala Ing. Suková s využitím následujících zdrojů:

Voda obohacená o kyslík – přínos nebo riziko? (SZU, 2008)

Aquahealthcare

Rajec Kyslík (2010)

Okysličená voda Oxyvital (2005)

Nápoje s aktivním kyslíkem (Active 02, 2003)

O2 ALIVE: voda obohacená kyslíkem (2008)

Zátka: Voda obohacená kyslíkem

Glas Oxygenated Water