Bezpečnost potravin

Vnitřní audit, příprava auditorů pro vnitřní audit systému kritických bodů (HACCP)

Vydáno: 11. 2. 2004
Autor:

Školící a konzultační středisko pro zavádění HACCP Odboru potravinářské výroby Ministerstva zemědělství ČR při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá dvoudenní přípravný kurz pro vnitřní auditory systému kritických bodů. Kurz se koná 4.-5.3. 2004 na Ústavu konzervace potravin a technologie masa, v knihovně ústavu č. dveří 268, VŠCHT Pr

Kurz bude organizován formou praktických cvičení zaměřených na přípravu a provádění vnitřních auditů systému kritických bodů ve výrobě potravin. Součástí kurzu bude také aktualizace informací o přístupech k systému kritických bodů, vztahu GMP/GHP a HACCP apod. Kurz je určen pracovníkům potravinářských podniků se zkušenostmi v technologii výroby potravin, v řízení jakosti a zajišťování zdravotní nezávadnosti. Úroveň kurzu bude přizpůsobena znalostem účastníků. Absolventi kurzu získají osvědčení.
Program kurzu:
Čtvrtek 4. března
9:00 –  9:30  Prezence účastníků
9:30 – 12:00  Úvod do problematiky auditů  (význam a cíle auditu systému kritických bodů (HACCP),terminologie z oblasti auditů, používané normy a předpisy, zdroje pro provádění auditů,
druhy auditů, vlastnosti auditora, metodologie auditu atd.)
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 16:00 Cvičení ve skupinách – procvičení fáze plánování a přípravy auditu (program auditu, časový harmonogram auditu, přezkoumání dokumentace, příprava kontrolního seznamu otázek atd.)
16:00 – 16:30 Diskuse

Pátek 5. března
9:00 – 12:00 Cvičení ve skupinách – procvičení fáze realizace auditu (úvodní jednání, prověrka dokumentace)
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 16:00 Cvičení ve skupinách – procvičení fáze realizace auditu a fáze zhodnocení a dokumentování výsledků (sběr informací, záznam zjištění a objektivních důkazů, konzultace zjištění z prověrky, závěrečné jednání, protokol z auditu, následná prověrka)
16:00 – 16:30 Diskuse
16:30           Ukončení kurzu
Kapacita kurzu je 20 osob
Přihlášky nutno zaslat na  adresu VŠCHT, Ústav konzervace potravin a technologie masa, Technická 5, 166 28 Praha 6, případně faxem nebo E-mailem nejpozději do středy 3.3.04
Další informace o kurzu Vám poskytne: ing. Z. Urbančíková (2 24353002), E–mail: Zdenka.Urbancikova@vscht.cz,  fax: (2 333 373 37), ing. N. Cahlíková (2 24355103), E–mail: Nadezda.Cahlikova@vscht.cz nebo jsou uvedeny na http://konzervy.vscht.cz