Bezpečnost potravin

Vliv zvířecích chorob na světový trh masa

Vydáno: 17. 9. 2006
Autor:

Výskyt některých nemocí hospodářských zvířat se v roce 2005/2006 projevil zejména v oslabení světového trhu drůbežího masa a posílení poptávky po vepřovém a hovězím mase. V souvislosti s výskytem některých nemocí zvířat se mění pozice hlavních konkurenčních zemí na mezinárodních trzích s masem.

Výskyt různých nemocí hospodářských zvířat, zejména ptačí chřipky, slintavky a kulhavky a také dalších případů BSE, se v letošním roce poměrně výrazně projevují na světovém trhu s masem. Po rozšíření ptačí chřipky od konce května 2005 do května 2006 se rapidně snížila důvěra spotřebitelů v drůbeží maso. Mezinárodní obchod i produkce této komodity se výrazně zúžily.    
Zatímco světová produkce a spotřeba drůbežího masa v posledních letech rovnoměrně rostla o 3 až 4 % ročně, za rok 2006 se podle odhadu FAO tyto ukazatele snížily o 1,1 %. FAO očekává největší pokles produkce drůbežího masa na Blízkém východě, v Turecku a Asii. V USA a Brazílii, kde se dosud v chovech drůbeže nevyskytla ptačí chřipka, a které se dohromady podílejí na světovém exportu drůbežího masa 70 %, očekávají v roce 2006 proti předchozímu roku pokles vývozu na světové trhy o 1 až 6 % vzhledem k očekávané nižší poptávce.  
Snížení prodeje a produkce drůbežího masa bylo kompenzováno růstem prodeje vepřového a hovězího masa. Vepřové maso se v současnosti podílí na světovém obchodu s masem 39 %, drůbeží maso asi 30 % a hovězí maso asi 24 %.
V letošním roce se očekává růst světové produkce vepřového masa proti roku 2005 o 3,2 %, a to kvůli příznivým ukazatelům reprodukce a také nižším cenám krmiv a rostoucí poptávce po tomto druhu masa. Čína, která vyrábí téměř polovinu světové produkce, předpokládá růst vlastní produkce a poptávky o více než 5 %. V letech 2004 a 2005 se světový obchod s vepřovým masem zvýšil o 5 až 6 %, v letošním roce FAO očekává růst světového vývozu o 3,2 %. Zatímco v USA se vývoz zvýší o 8,6 % a v Evropě o 4,7 %, v Brazílii pravděpodobně klesne až o 17,8 %. Příčinou brazilského omezení vývozu je vypuknutí slintavky a kulhavky a s tím spojený zákaz dovozu brazilského masa do Ruska. Také redukce importních kvót v Japonsku bude mít zřejmě výrazný dopad na světový trh s vepřovým masem. Noví „hráči“ na světovém trhu s vepřovým masem, jako jsou Polsko, Chile a Mexiko, zvýší intenzitu konkurenčního boje. Kromě toho přísná veterinární opatření a vysoká importní cla v určité míře omezí volný obchod na území Asie.
Světová produkce hovězího masa by se měla zvýšit v roce 2006 proti předchozímu roku o 2,5 % a spotřeba 2,4 %. Zatímco v Evropě by mohla produkce klesnout kvůli rušení subvencí v EU, produkce v USA, Jižní Americe, Číně a Austrálii pravděpodobně vzroste. Zrušení desetiletého globálního zákazu vývozu britského hovězí ho masa kvůli vysokému výskytu BSE na území Velké Británie bude mít pravděpodobně minimální význam pro poměry na světovém trhu. Výrazný růst exportu se očekává v USA (+ 5,4 %), v Brazílii (+ 2,7 %) a Číně (+ 6,1 %). Zákaz exportu hovězího masa z Argentiny kvůli slintavce a kulhavce dopadne negativně na produkci i vývoz hovězího masa v této významné produkční a exportní zemi.
 
Roľ. nov., 2006m, č. 38 – Agroportal mpsr 14. 9. 2006