Bezpečnost potravin

Vliv stravy na vývoj alergie

Vydáno: 13. 4. 2010
Autor:

Strava jako potenciální determinant astmatu.

V posledních desetiletích přibývá v západních zemích případů výskytu astmatu. Existuje názor, že k tomuto zvýšení dochází v důsledku změny stravy. Existují různé hypotézy, pokud jde o vliv stravy na zvýšený výskyt astmatu. Zvýšený výskyt se přisuzuje např.
– nižšímu příjmu antioxidantů stravou,
– nižšímu příjmu n-3 PUFA* s dlouhým řetězcem a zvyšujícímu se příjmu n-6 PUFA,
– neodpovídajícímu příjmu (suplementace, deficit) vitaminu D.
Studie naznačují, že existuje spojení mezi astmatem a dietetickými antioxidanty (vitaminem E, vitaminem C, karotenoidy, selenem, flavonoidy, ovocem), lipidy (PUFA, máslem, margarinem, rybami) a vitaminem D. Obohacování stravy dospělých osob s astmatem o antioxidanty a lipidy však přináší jen minimální, pokud vůbec nějaký, klinický prospěch.
Stále více se prosazuje názor, že astma dětí je ovlivněno stravou matky během těhotenství, zejména příjmem některých nutričních faktorů (vitaminu E, vitaminu D, selenu, PUFA). Strava matky má vliv na vývoj dýchacích cest a imunity u dětí.
 
Proceedings of the Nutrition Society 69, 2010, č. 2, s. 1–10
 
 
*) PUFA, polynenasycené mastné kyseliny

Heslo “Mastné kyseliny” v A–Z slovníku pro spotřebitele