Bezpečnost potravin

Vliv protiplísňového ošetření révy na obsah antokyanů, resveratrolu a mykotoxinů

Vydáno: 5. 12. 2002
Autor:

Francouzští výzkumníci vypracovali studii, která studovala účinky ošetření proti plísním na celkový obsah polyfenolů, zejména obsah antokyanů a resveratrolu. Současně hodnotili účinky týchž fungicidů na obsah ochratoxinu A, obávaného mykotoxinu ve víně.

Role fenolů v rostlinách není ještě uspokojivě pochopena, ale jejich účast v obranných mechanizmech a jiných reakcích nezbytných pro normální fungování rostliny je dokumentována dobře.
Hrozny révy a víno obsahují množství polyfenolů (více než 200 složek), které díky své mocné antioxidační aktivitě umožňují organizmu bojovat proti agresi kyslíkových radikálů, původců velkého množství nemocí. Kvalita červeného vína závisí úzce na na kvalitě obsahu fenolů. Odtud pramení zájem pokusit se pochopit účinek fungicidů (kontaktních, systémových nebo penetrantů) na kvalitu a složení fenolů výsledného produktu. Za barvu červených vín jsou odpovědné fenoly antokyany.
Co se týká resveratrolu (3,5,4 – trihydroxystilben), tento polyfenol je sloučenina indukovaná z  phytoalexinu fyzickým nebo chemickým stresem nebo působením určitých patogenů. Jeho syntéza je výsledkem aktivace syntézy stilbenu. Je lokalizován hlavně v pelikule hroznových jadérek.
„Zamýšlený“ účinek rostliny, která syntetizuje fytoalexin rychle a ve velkém množství, je uplatnit biochemický proces účinné obrany, nazývaný rezistence.
„Nezamýšlený“ pozitivní účinek, v případě resveratrolu je, že tato sloučenina nacházející se  ve víně, svým charakterem přispívá k ochraně lidského zdraví. Zvyšuje antioxidační aktivitu, působí proti ukládání cholesterolu, snižuje rizika kardiovaskulárních chorob, má antikancerogenní vlastnosti a snižuje tendenci k tvoření trombů v krvi.
Také se zjišťuje, že některé farmaceutické výrobky mohou u rostliny indukovat stres a být tak induktory resveratrolu.
Velmi odlišné jsou účinky ochratoxinu A. Tento mykotoxin, produkovaný plísněmi (Aspergillus a Penicillium) je podezříván z toho, že má možný kancerogenní účinek pro člověka. Studie odhalily jeho přítomnost v určitých druzích červených vín, která může  dosáhnout 4 µg/l, přičemž limitní hodnota je 0,5 µg/l.
Dosud byly účinky fungicidního ošetření révy málo známé. Francouzští výzkumníci vypracovali studii, která studovala účinky ošetření proti plísním na celkový obsah polyfenolů, zejména obsah antokyanů a resveratrolu. Současně hodnotili účinky týchž fungicidů na obsah ochratoxinu A, obávaného mykotoxinu ve víně. Práce byla prezentována na dvou druzích odrůdových vín – Mourvedre a Cabernet-Sauvignon. Réva byla ošetřována  těmito pěti fungicidy: síran měďnatý, mankozeb, azoxystrobin, fosetyl-Al společně s folpelem a mankozebem a mankozebem společně s cymoxanilem.
Výsledky jsou uspokojivé, co se týče mykotoxinů a velmi zajímavé, co se týče polyfenolů s rozdíly mezi jednotlivými ošetřeními. Ukazují různé přístupy zabývající se systémovými a kontaktními fungicidy na ultrastrukturální a biochemické úrovni po ošetření vína.
Fenoly a zvláště antokyany a resveratrol v těchto druzích vín ukazují  významnou indukci použitými fungicidy. Pozitivní nezamýšlený účinek je významná indukce resveratrolu z phytoalexinu. Mohlo by být určeno synergické působení týkající se antokyanů a resveratrolu. Kromě toho nebyl v žádném ze zkoumaných vzorků vína  nalezen žádný ochratoxin A.  
Phytoma, 2002, Novembre, č. 554     (Vo)