Bezpečnost potravin

Vliv odrůdy zeleniny na účinnost záření použitého k eliminaci patogenů

Vydáno: 18. 1. 2004
Autor:

Na čtyřech typech hlávkového salátu bylo demonstrováno, že dávka ionizujícího záření potřebná k usmrcení patogenů závisí na odrůdě ozařované zeleniny.

Roste obliba minimálně opracované čerstvé produkce. Konzumace těchto výrobků je však spojována s častým výskytem onemocnění z potravin. Salátové druhy zeleniny, např. čerstvý krájený hlávkový salát, mohou být zdrojem těchto patogenů: Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Salmonella a Shigella spp. U těch druhů listové zeleniny, které se používají na výrobu salátů, např. hlávkového salátu a štěrbáku, dokáže humánní patogeny účinně eliminovat ionizující záření. Citlivost bakterií k záření závisí na substrátu. Byly publikovány četné studie, které naznačují, že citlivost bakterií k záření závisí i na jednotlivé odrůdě určité komodity.
V rámci výzkumu prováděného Americkým ministerstvem zemědělství (USDA) byla provedena studie, která potvrdila, že relativně malé rozdíly v kultivarech (sledovaly se čtyři typy hlávkového salátu: Boston, Iceberg, zelenolistý a červenolistý) mohou mít značný dopad na patogeny (sledovaly se Listeria monocytogenes,  a Salmonella) z hlediska jejich citlivosti k záření. Vliv záření na senzorickou kvalitu ozařovaného produktu je rovněž závislý na odrůdě. Autoři studie proto doporučují, aby se postup ozařování validoval pro každý jednotlivý typ výrobku.
Journal of Food Science, 68, 2003, č. 9, s. 2784–2787