Bezpečnost potravin

Vliv mléčných výrobků na regulaci tělesné hmotnosti

Vydáno: 16. 4. 2003
Autor:

Referát přednesený 21. dubna 2002 na symposiu v New Orleans o vlivu různých složek mléčných výrobků na regulaci tělesné hmotnosti. Uvedený příspěvek se věnuje vápníku.

Na symposiu, které se uskutečnilo 21. dubna 2002 v New Orleans pod názvem “Složky mléčných výrobků a regulace hmotnosti”, byl přednesen referát na téma “Zvýšený příjem mléčných výrobků nebo vápníku: je ovlivněna tělesná hmotnost nebo složení těla člověka?”
Autorka v něm uvádí výsledky nejnovějších pozorování, které naznačují, že u myší existuje nepřímá úměra mezi příjmem vápníku a tělesnou hmotností nebo tělesným tukem. Prokázalo se zkrátka, že strava s nízkým obsahem vápníku vede u myší ke zvýšení intracelulárních koncentrací vápníku, což podporuje ukládání tuku v těle, snižuje lipolýzu a snižuje termogenezi. Strava s vysokým obsahem vápníku má tendenci zvrátit tento trend, přičemž se zdá, že vápník ve formě mléčných výrobků je účinnější než elementární vápník. Mezi další složky v mléčných výrobcích, které se mohou také podílet na regulaci tělesné hmotnosti, patří např. konjugovaná linolová kyselina (CLA). V řadě pokusů na zvířatech se zjistilo, že CLA potlačuje akumulaci tuku v těle. Výsledky pozorování na myších jsou však u lidí méně konzistentní.
The Journal of Nutrition, 133, 2003, č. 1, s. 245S–248S

Více informací najdete v Potravinářských aktualitách.