Bezpečnost potravin

Vliv kyseliny máselné na kontaminaci drůbeže salmonelami

Vydáno: 22. 1. 2006
Autor:

Na základě nových evropských směrnic provádějí všechny členské státy EU monitorování a realizují programy na likvidaci salmonel u drůbeže.

Množství vylučovaných salmonel a kontaminaci vajec může u nosnic redukovat vakcinace.  Vzhledem ke krátkému životu se vakcinace nedoporučuje u brojlerů. U brojlerů je vhodné  kombinovat vakcinaci matek, intenzivní hygienická opatření a užití antibakteriálních krmných aditiv.
U brojlerů se pro likvidaci salmonel v polních podmínkách v široké míře užívaly mastné kyseliny s krátkým řetězcem. V podstatě na trhu existují dva typy přípravků s kyselinami a to potahované a nepotahované. Nepotahované produkty jsou ve formě prášku nebo tekutiny.  U potahovaných produktů nebo kapslí se užívají minerální nebo lipidové nosiče. Cílem potahování  je přepravit kyselinu do střevního traktu kuřat, kde může působit na  epitelové buňky a modifikovat složení střevních mikroorganismů.
V porovnání s kyselinou mravenčí a octovou vykazovala potahovaná kyselina máselná   v likvidaci salmonel nejlepší výsledky.
Ve studii z Belgie srovnávali účinnost nepotažených a potažených přípravků s kyselinou máselnou na likvidaci salmonel  po orální inokulaci kuřat od slepic nosného typu Salmonellou enteritidis a dále sledovali vliv potahované kyseliny máselné na množství salmonel vylučovaných  brojlery až do porážkového věku.
Kyselina máselná  snižuje kolonizaci slepého střeva brojlerů krátce po infikaci salmonelami, snižuje množství vylučovaných salmonel ve výkalech a také kontaminaci prostředí.  Kompletní vyloučení salmonel je možné jen při kombinaci kyselin a hygienických a ochranných  opatření. 
Poultry Sci., 84, 2005, č. 12, s. 1851-1856