Bezpečnost potravin

Vliv krmiva s vysokým obsahem N látek na vývoj a růst embryí u krav

Vydáno: 8. 9. 2004
Autor:

Studie provedená ve Velké Británii hodnotila vliv krmení dojnic krmivem s vysokým obsahem v bachoru rozložitelného dusíku na koncentraci hormonů v plazmě, funkci vaječníků a vývoj embryí.

Moderní typy dojnic s potenciálem pro vysokou mléčnou užitkovost vyžadují vysoký příjem dietetického dusíku.  U přežvýkavců  je však vysoký obsah proteinu v krmivu spojen se sníženou reprodukční užitkovostí.  Někteří autoři např. uvádějí, že vysoká koncentrace močoviny v plazmě (6,8 mmol/l) vyvolala 20% ztrátu březostí  u dojnic a jiní uvádějí 50% redukci v přežití embryí u jalovic mléčných plemen krmených dávkou s nadbytkem v bachoru rozložitelného proteinu.
Zatím není dostatek informací o místě, času a mechanismu nepříznivého vlivu vysokého obsahu dietetického dusíku na plodnost krav
Výsledky studie provedené ve Velké Británii dokazují, že dojnice se mohou přizpůsobit  zvýšenému příjmu rychle rozložitelného dusíku pokud zvýšení začne minimálně 10 dní před inseminací.
Anim. Repr. Sci., 84, 2004, č. 1-2, s. 27-39