Bezpečnost potravin

Vliv fusariových mykotoxinů na nosnice

Vydáno: 21. 1. 2006
Autor:

Trvalý příjem obilovin přirozeně kontaminovaných fusariovými mykotoxiny v hladině vyskytující se v praktických podmínkách neměl u nosnic vliv na potlačení imunity a nepůsobil hematotoxicky.

Celosvětově je kontaminace potravin a krmiv mykotoxiny významným zdravotním problémem. Podle odhadu je 25 % světových zásob obilovin kontaminováno mykotoxiny. Mykotoxiny ovlivňují zdraví lidí při konzumaci kontaminovaných potravin rostlinného původu a konzumací masa, mléka a vajec obsahujících rezidua mykotoxinů.
Mykotoxikózy jsou charakterizovány jako nepřenosné, neinfekční  nemoci z krmiv (potravin).  Závažnost mykotoxikoz závisí na typu a koncentraci mykotoxinu, délce působení, pohlaví, věku a zdravotním stavu zvířat nebo lidí.  Mezi zvířaty existuje rozdílná citlivost vůči mykotoxinům a sestupně je charakterizovaná následovně: prasata>myši>krysy>drůbež>přežvýkavci.

Fusariové toxiny – deoxynivalenol (DON) a zearalenon (ZEN) – se vyskytují běžně v obilovinách na celém světě. Toxikozy u lidí vyvolané příjmem mykotoxinem kontaminované pšenice a kukuřice se uvádějí v Japonsku, Indii a Číně. DON je častým kontaminantem obilovin v Kanadě; minimální jsou problémy s kontaminací ZEN.

Bylo zjištěno, že mykotoxiny z přirozeně kontaminovaných obilovin mohou být více toxické  než stejné dávky čistého toxinu. Vyšší toxicita je  pravděpodobně způsobena přítomností dalších  nedefinovaných mykotoxinů a prekurzorů v kontaminovaném obilí a synergickým účinkem více mykotoxinů. Existuje málo informací o vlivu zkrmování přirozeně kontaminovaných obilovin na imunitu hospodářských zvířat. Neexistují informace o citlivosti nebo reakci  nosnic na chronickou aplikaci krmiv s fusariovými mykotoxiny.

Studie provedená v Kanadě se zabývala sledováním vlivu stálé konzumace  obilovin přirozeně kontaminovaných fusariovými mykotoxiny na imunitu a hematologické ukazatele u nosnic.

Poultry Sci., 84, 2005, č. 12, s. 1841-1850