Bezpečnost potravin

Vliv dávek a jejich načasování při suplementaci vápníkem na jeho kostní vstřebávání u žen krátce po menopauze.

Vydáno: 6. 1. 2003
Autor:

vápník, vstřebávání, ženy po menopauze, denní rytmus, dávky 1000 a 1500 mg/d jednorázově a rozděleně, hladiny deoxypyridinolinu,   pyridinolinu a hydroxyprolinu v moči jako markery příjmu

Kostní vstřebávání má denní rytmus vrcholící v noci, který sleduje rytmus sérového parathyroidního hormonu. Dřívější výsledky u žen  krátce po menopause ukázaly, že při podání 1000 mg vápníku do 21 h snížilo kostní vstřebávání markerů přes noc, ale nikoliv před den. Proti tomu rozdělení této dávky na dvě po 500 mg, podané v 9 a 21 h, snížilo kostní vstřebávání markerů během dne, ale nikoliv v noci. Nyní byl sledován vliv dávky 1500 mg vápníku, rozdělené na 500 mg dopoledne a 1000 mg večer;  soubor tvořilo 26 zdravých žen ve středním věku 56 let, min. 5 let po menopause. Výsledky analysy moči ukázaly , že suplementace vápníkem snížila obsah deoxypyridinolinu  a  pyridinolinu ve dne i v noci. Snížil se také obsah hydroxyprolinu v moči. Na základě těchto výsledků lze usuzovat, že tyto dávky po ranním i večerním podávání snižují kostní vstřebávání markerů v denní i noční době.

Scopasaca,F., Need,A.G. a kol.: Effect of dose a timing of calcium supplementation on bone resorption in early menopausal women. Hormone and metabolic Research, 34, 2002, č.1, s. 44-47