Bezpečnost potravin

Vliv chemického složení brambor na texturu chipsů

Vydáno: 24. 2. 2002
Autor:

nejvhodnější odrůdy brambor pro výrobu chipsů, faktory ovlivňující křupavost, Polsko

V Polsku vyšetřovali vliv chemického složení brambor (obsah škrobu, dusíkatých látek, neškrobových polysacharidů a ligninu) na texturu chipsů. Analyzovalo se pět různých odrůd brambor: Aster, Karlena, Ania, Saturna a Panda z hlediska barvy, chutě a vůně a textury chipsů. Z hlediska textury se ukázaly nejvhodnější odrůdy Saturna a Panda, nejméně vhodná byla Ania. Textura chipsů závisela na obsahu škrobu v bramborových hlízách, dusíkatých látek a neškrobových polysacharidů. Z neškrobových polysacharidů měly největší vliv na texturu chipsů protopektiny.
Food Chemistry, 76, 2002, č. 2, s. 173–179