Bezpečnost potravin

Vliv bílkovin na krevní tlak

Vydáno: 7. 10. 2003
Autor:

Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že existují složky dietetické bílkoviny, které mohou snižovat krevní tlak. Připravuje se vyhodnocení studie INTERMAP o vlivu makronutrientů na krevní tlak.

Zvýšený krevní tlak je hlavní příčinou koronárního onemocnění srdce a infarktu. Ačkoliv u většiny populace se krevní tlak zvyšuje s věkem, existují na světě populace (v odlehlých částech světa i v západních zemích), u nichž se krevní tlak s věkem nezvyšuje. Když však tyto populace migrují do městských oblastí, jejich krevní tlak se zvyšuje, což ukazuje na to, že problémy vysokého krevního tlaku jsou převážně environmentálního charakteru.
O vlivu stravy na krevní tlak se již získalo mnoho důkazů. Je známo, že sodík, alkohol a tělesná hmotnost jsou faktory, které působí přímo úměrně na krevní tlak, zatímco draslík nepřímo úměrně. Výzkum se v současně době zaměřuje na další dietetické faktory, které mohou ovlivňovat krevní tlak. Údaje ze studií prováděných na vegetariánech (kteří mají sklon k nižšímu krevnímu tlaku než populace konzumující maso) i klinické údaje o škodlivých účincích příjmu bílkovin u pacientů s ledvinovou nedostatečností vedly v západních zemích k názoru, že dietetická (živočišná i celková) bílkovina má škodlivé účinky na krevní tlak. Naopak studie v Japonsku a Číně vedou k domněnce, že dietetická bílkovina může působit jako ochrana před vysokým krevním tlakem a infarktem.
Nejnovější epidemiologické studie zjistily nepřímou úměru mezi příjmem dietetické bílkoviny a krevním tlakem. Tento nález je konzistentní a podporují ho i některé důkazy ze studií na zvířatech. Klinické pokusy potvrzují názor, že sójová bílkovina má vliv na snižování krevního tlaku.
V současné době se provádí vyhodnocování výsledků rozsáhlých epidemiologických a intervenčních studií, které mají objasnit, která složka dietetické bílkoviny je spojena se snižováním krevního tlaku. Očekává se rovněž, že dojde ke zveřejnění výsledků mezinárodní kooperační studie zaměřené na makronutrienty, ostatní faktory a krevní tlak (INTERMAP). V rámci této studie se vyšetřovalo 4 680 mužů a žen ze 17 vzorků populace ze čtyř zemí (Japonsko, Čína, Velká Británie a USA).
Proceedings of the Nutrition Societ, 62, 2003, č. 2, s. 495–504