Bezpečnost potravin

Vliv antibiotik aplikovaných drůbeži na člověka

Vydáno: 15. 10. 2006
Autor:

Konzumace drůbeže jako rizikový faktor rezistence člověka vůči antibiotikům. Přístup ke studii provedené v USA.

Používání antibiotik k podpoře růstu při produkci hospodářských zvířat zvyšuje rezistenci člověka k antibiotikům. To je závěr tříleté studie, kterou provedli v USA (Centers for Disease Control and Prevention) za 1,4 milionů USD. Výsledky byly publikovány v časopise Journal of Infectious Diseases. Úplný text článku je v příloze.

Příloha: Použití streptograminových propagátorů růstu u drůbeže a u lidí izolace Enterococcus faecium rezistentních ke streptograminu

Zpráva IFT z 12. 10. 2006

Pozn.: Přístup k elektronickému vydání časopisu Journal of Infectious Diseases. K dispozici jsou úplné texty jednotlivých prací.