Bezpečnost potravin

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009

Vydáno: 21. 10. 2008
Autor:

Již 9. ročník konference, která se uskuteční v Praze ve dnech 4.–5.3.2009. Sborníky z předcházejících konferencí.

Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV, v.v.i.) a Česká zemědělská univerzita v Praze pořádají již 9. ročník konference “Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009”. Akce se uskuteční v Praze ve dnech 4.–5.3.2009. Aktuální informace o konferenci jsou k dispozici na www.vurv.cz/stresyrostlin.
 
Sborníky z předcházejících ročníků konference jsou v příloze 1–3. Registrační formulář v příloze 4.