Bezpečnost potravin

Vláknina v dětské stravě

Vydáno: 25. 1. 2004
Autor:

NutraFlora®scFOS společnosti GTC Nutrition LLC, je jedinou prebiotickou vlákninou s krátkým řetězcem, která získala status GRAS od FDA, a je vhodným prostředkem ke zmirňování příznaků průjmů u malých dětí ve věku do jednoho roku.

Důvodem více než 30 % návštěv pediatrů a 9 % všech hospitalizací u dětí jsou průjmy (diarea). V závěrech nejnovějšího výzkumu, uskutečněného na univerzitě v Illinois a zabývajícího se tímto problémem bylo konstatováno, že podávání fermentovatelné vlákniny scFOS™ podobné oligosacharidům mateřského mléka s prebiotickými účinky, může být snadným, levným a účinným způsobem zmírňování intenzity symptomů diarey u malých dětí. Fruktooligosacharidy s krátkým řetězcem (scFOS) napomáhají udržení konzistence stolice během infekce a zvyšují produkci mastných kyselin s krátkým řetězcem, které jsou důležité pro udržení dobré funkce intestinálního traktu. NutraFlora® scFOS je jedinou prebiotickou vlákninou s krátkým řetězcem určenou pro děti ve věku do jednoho roku, která získala od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) status GRAS (substance všeobecně považovaná za bezpečnou). NutraFlora™ jsou 95% čisté scFOS. Je tvořena glukózovými jednotkami spojenými vazbou ß-2-1 se dvěma, třemi nebo čtyřmi jednotkami fruktózy (GF2…35 %, GF3…55 %, GF4… 10 %). Její příznivé účinky (prebiotické účinky, absorpce Mg a Ca, zvyšování imunity aj.) byly ověřeny více než 200 studií, včetně 50 humánních, funkční vlastnosti (rozpustnost, viskozita, aktivita vody, zinenzivňování chuti a aromatu, energetická hodnota aj.) umožňují použití NutraFlora® v nejrůznějších potravinářských aplikacích od nápojů po pekařské výrobky.  Více informací na adrese
Prepared Foods, 172, 2003, č. 11, s. 75–76