Bezpečnost potravin

Vláknina jako účinná prevence rakoviny prsu

Vydáno: 7. 2. 2004
Autor:

Nejnovější švédský výzkum potvrdil, že příjem vysokého množství vlákniny a nízkého množství tuku může u postmenopauzálních žen snížit riziko rakoviny prsu o více než 40 %.

Výzkumný tým pracovníků švédské univerzity v Malmo potvrdil, že strava s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem tuku snižuje riziko rakoviny prsu. V rámci výzkumu, který zahrnoval více než 11 700 postmenopauzálních žen, byla zjišťována souvislost mezi příjmem potravin rostlinného původu, vlákniny a odpovídajícího množství tuku a rizikem vzniku rakoviny prsu. Výsledky šetření, zveřejněné v časopise British Journal of Cancer ukázaly, že u žen s nejvyšším příjmem vlákniny bylo riziko rakoviny prsu nižší o 40 %. Nejnižší riziko ale bylo zaznamenáno při kombinaci vysokého příjmu vlákniny a diety s nízkým obsahem tuku, zřejmě v důsledku interakcí mezi vlákninou a tukem. Údaje byly získány prostřednictvím strukturovaných dotazníků, antropometrických měření a národních a místních registrů pro rakovinu. Žádný jiný významný vztah mezi rakovinou prsu a jakoukoli jinou rostlinnou složkou nebyl zaznamenán. Získané výsledky podporují hypotézu, že způsob stravování charakterizovaný vysokým příjmem vlákniny a nízkým příjmem tuku je spojen se sníženým rizikem rakoviny prsu u postmenopauzálních žen. V předchozím výzkumu bylo zjištěno, že u dívek s nižším příjmem tuku a vyšší příjmem vlákniny během puberty je pravděpodobné nižší riziko rakoviny prsu v pozdějším věku.
http://www.nutraingredients.com