Bezpečnost potravin

Vláda schválila novelu zákona o oběhu osiva a sadby

Vydáno: 26. 5. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 25.5.2009.

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila novelu zákona o oběhu osiva a sadby. Cílem předkládaného návrhu je dosažení souladu s právními předpisy EU v oblasti uvádění do oběhu osiva a sadby, zejména při uvádění do oběhu osiva odrůd, které jsou významné z hlediska zachování genetických zdrojů rostlin.
 
Schválená novela zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlindefinuje některé nové pojmy, jako například krajovou odrůdu, uchovávanou odrůdu, zachování genetického materiálu v jeho přirozeném prostředí a zejména pak stanoví podmínky pro uvádění do oběhu osiva uchovávaných odrůd. Jedná se o původní zvláštní staré krajové odrůdy, které buď nebyly vůbec registrovány, nebo u nich registrace skončila, ale z hlediska mnohotvárnosti přírody v současném systému moderních odrůd mají svůj význam i z hlediska zachování současného genofondu.
 
Uchovávané odrůdy budou produkovat udržovatelé odrůd, kteří o jejich pěstování projeví zájem. Předpokládá se, že počet udržovatelů těchto odrůd bude velice malý.
           
Další oblastí, které se předkládaný návrh týká, je doplnění druhového seznamu o Jestřabinu východní, na kterou se až do přijetí směrnice 2007/72/ES nevztahovala jednotná pravidla pro uznávání osiva.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe