Bezpečnost potravin

Vláda aktualizovala strategii financování ochrany vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

Vydáno: 8. 6. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 7.6.2010.

Na základě posledních šetření mapujících aktuální stav plnění podmínek směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) orientované na ochranu a nakládání s vodními zdroji, byla dle usnesení vlády ČR ze dne 9. června 2008 č. 693 aktualizována Strategie financování implementace nitrátové směrnice. Předkládaný návrh byl dnes na jednání vlády schválen.
 
Na financování celkových investičních nákladů na implementaci nitrátové směrnice odhadovaných na 2,801 mld. Kč by se měl stejně jako v předchozím období podílet soukromý sektor s možnou podporou veřejných zdrojů ČR a EU. „Podpůrným nástrojem při realizaci těchto investic je podopatření Modernizace zemědělských podniků v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007-2013,“ upřesňuje ministr zemědělství Jakub Šebesta.
 
Materiál dále obsahuje aktualizovaný odhad neinvestičních nákladů ve výši 21,6 mil. Kč/rok, tj. nákladů na splnění administrativních a technických požadavků nitrátové směrnice (náklady spojené s kontrolou plnění, monitoringem a vyhodnocením akčního programu, monitoringem jakosti vod, revizemi zranitelných oblastí a školící činností) a návrh na pokrytí stanovených investičních a neinvestičních nákladů. Předkládaný materiál byl zpracován ve spolupráci s MŽP jako otevřený dokument, který bude opět aktualizován v roce 2012.
 
Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe