Bezpečnost potravin

Vítané i nevítané substance v léčivých a kořeninových rostlinách (II)

Vydáno: 2. 8. 2004
Autor:

léčivky, kořeninové rostliny, doplňky potravin, pozitiva i negativa, mikrobiální rizika

 Léčivky a kořeninové rostliny mohou obsahovat vedle pozitivních biologicky cenných látek (antioxidanty, isoflavony, senzoricky aktivní substance) i látky toxické. Vlivem interakcí mezi látkami z různých zdrojů nelze vyloučit riziko alergických reakcí (pyrolisidinové alkaloidy, anthrachinony, terpenické ketony). Jsou uvedeny příklady snížení rizikových látek cíleným šlechtěním, ale i zvýšení účinných látek touto cestou. Důležitým aspektem při posuzování kvality těchto přísad je mikrobiální kontaminace. Pro ochranu spotřebitele je nezbytná dobrá hygienická praxe v celém řetězci využití těchto surovin.

Prugar, J.: Vítané i nevítané substance v léčivých a kořeninových rostlinách (II).

Výživa a potraviny, 59, 2004, č. 4, s. 86-87