Bezpečnost potravin

Vitamin E vyžaduje další výzkum

Vydáno: 1. 11. 2002
Autor:

výzkum v Evropě, vliv vitaminu E na různá onemocnění: srdce, rakovina, Parkinsonova choroba, ateroskleróza, cystická fibróza, biologická využitelnost různých forem vitaminu E

V říjnovém vydání časopisu American Journal of Clinical Nutrition (76, 2002, č. 4, s. 703–16) byl uveřejněn příspěvek o naléhavosti provádět další výzkum vitaminu E, aby se přesně zjistilo, jak funguje a proč je nezbytný pro lidský organismus. K tomuto závěru došla skupina vědců z Evropy  (Německa, Velké Británie, Finska a Švédska), kteří na společném jednání konstatovali, že vitamin E byl dosud podceňován. Potvrzují to např. nově publikované studie, podle kterých vitamin E oddaluje Parkinsonovu chorobu (Neurology, říjen 2002) a zamezuje vzniku aterosklerózy (Circulation, Vol. 106, No. 12).
Vědci poznamenávají, že vitamin E byl objeven před 80 lety, a to jako faktor nezbytný pro reprodukci krys. V  současné době se vitamin E považuje za nejdůležitější antioxidant v buněčných membránách a jiných lipofilních složkách, např. LDL. Na základě provedených studií se předpokládá, že vitamin E hraje důležitou úlohu v prevenci onemocnění, která souvisejí s oxidačním stresem. I když vitamin E patří k jednomu z nejvíce zkoumaných vitaminů, přesto existují určité oblasti, které nebyly dosud prověřeny.
Vědci rovněž diskutovali o úloze vitaminu E při určitých stavech a onemocněních, např. při rakovině, cystické fibróze, pre-eklampsii (eklampsie=křeč). Zaměřili se mimo jiného na vyhodnocování výsledků intervenčních pokusů, ve kterých se sledoval vliv vitaminu E na onemocnění srdce (HOPE, GISSI, CHAOS, SPACE, ATBC a ASAP), přičemž se zdůrazňovaly různé faktory, ke kterým je třeba přihlížet při vyhodnocování intervenčních pokusů, např. odlišná náchylnost mužů k onemocnění srdce než žen.
Jednou z dalších oblastí, na kterou je třeba zaměřit další výzkum, je, proč organismus přednostně využívá alfa-tokoferol a jaké funkce mají další formy vitaminu E.

www.foodnavigator.com