Bezpečnost potravin

Vitamin E může zpomalit rozvoj Alzheimerovy nemoci

Vydáno: 18. 11. 2005
Autor:

Vitamin E brání oxidaci lipidů v mozku a cerebrospinální tekutině. Nabízí se jako nový perspektivní prostředek při léčení Alzheimerovy choroby.

 Ačkoliv lidský mozek představuje necelá 2 % tělesné hmotnosti, spotřebuje  více
než čtvrtinu tělního kyslíku. Vysoké hladiny nenasycených lipidů v mozku  jsou náchylné na oxidační poškození, což se považuje za důležitý faktor  ve vývoji neurodegenerativních  poruch, jako je Alzheimerova choroba.  Nízká hladina vitaminu E v mozku  je u pacientů s Alzheimerovou chorobou běžná. To naznačuje, že suplementace vitaminem E  by mohla mít ochranný efekt. Nedávné studie s pacienty s mírným stavem Alzheimerovy choroby to potvrzují. Důvod, proč se vitamin E chová jako antioxidant  v cerebrospinální tekutině, ale jako prooxidant v krvi, souvisí  v hlavními rozdíly  v oxidačních podmínkách  v těchto dvou tělních tekutinách.

Vitamin E might delay development of Alzheimer´s disease. PRISM, 2005, č. 2, s. 8. In: Kontusch, A., Schekatolina, S.: Vitamin E in neurodegenerative disorders: Alzheimer´s disease. Ann. NY Acad. Sci., 2004, 1031, s. 249–262