Bezpečnost potravin

Vitamin A pro zdravé kosti

Vydáno: 9. 3. 2003
Autor:

Nízký přívod vitaminu K ve stravě je u žen spojen se zvýšeným rizikem fraktury kyčle. U mužů tato vazba nebyla prokázána.

Podle článku uveřejněného v únorovém čísle časopisu American Journal of Clinical Nutrition, jsou ženy s nízkým příjmem vitaminu K více ohroženy frakturami kostí. Je známo, že nedostatečný přívod vitaminu K ve stravě má spojitost se zvýšeným rizikem fraktury kyčle u žen i mužů, ovšem o vztahu mezi vitaminem K ve stravě a hustotou minerálů v kostech (BMD) existuje podle amerického Centra pro nutriční výzkum a stárnutí při Tufts univerzitě v Bostonu pouze nepatrné množství údajů. Pracovníci tohoto centra proto zjišťovali přívod vitaminu K ve stravě a současně měřili BMD v kyčlích a páteři u skupiny více než 1100 mužů a téměř 1500 žen ve věku od 29 do 86 let. Jednou z  nejběžnějších forem vitaminu K je fyllokvinon (fytomenandion), který je obsažen v některých olejích, zejména v sójovém, a v tmavě zelených druzích zeleniny, jako je špenát a brokolice. Přísun vitaminu K ze stravy a potravinových doplňků byl posuzován na základě dotazníků, rovněž byly brány v úvahu další faktory – věk, index tělesné hmotnosti (BMI), kouření, pití alkoholu, fyzická aktivita, u žen pak ještě menopauza a  běžné užívání estrogenů. Bylo zjištěno, že ženy s nejnižším přísunem vitaminu K (kolem 70,2 µg/den) měly výrazně nižší BMD než ženy s nejvyšším přívodem vitaminu K (zhruba 309 µg/den). Tyto vztahy zůstaly zachovány i po rozčlenění podle věku nebo užívání suplementů. U mužů žádné významné vazby mezi přívodem vitaminu K ze stravy a BMD nebyly pozorovány. Na základě výsledků výzkumu bylo konstatováno, že u žen je nízký přívod vitaminu K ve stravě spojen s nízkým BMD, v souhlase s předchozími výzkumy dokazujícími, že nízká hladina vitaminu K souvisí se zvýšeným rizikem fraktury kyčlí. U mužů tato spojitost nebyla zjištěna.
American Journal of Clinical Nutrition, 77, 2003, č. 2, s. 512–516