Bezpečnost potravin

VITA UNIVERSITATIS: nové veterinární periodikum

Vydáno: 27. 6. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 26.6.2008.

K veterinárním periodikům, jako je měsíčník Veterinářství či časopis Komory veterinárních lékařů Zvěrokruh, přibyl nyní nový dvouměsíčník VITA UNIVERSITATIS, který vydává Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
 Při prvním otevření nového časopisu by se mohlo zdát, že jde o periodikum pro velmi úzký okruh odborníků, není ale tomu tak. Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Vladimír Večerek v úvodníku píše, že „časopis si klade za cíl vytvářet a pěstovat ještě větší sounáležitost jak akademické obce univerzity, tak absolventů veterinární medicíny a farmacie k jejich alma mater“.
 
Je to cíl vysoký, ale při pohledu na první číslo, které právě vyšlo, se nezdá nedosažitelný. V prvním čísle je univerzita představena v celé šíři svého záběru, ale nikoli mnohomluvně, zato velmi výstižně, stručně a logicky. Případní zájemci o studium vidí, že univerzita je v dobrém slova smyslu moderní. Vychází z klasických metod výuky, které se zaměřují na léčení zvířat, důležitá je výuka veterinární hygieny, ale na místě je i pozornost věnovaná přírodním léčivům i všemu pokrokovému. V „jedničce“ jsou představena špičková pracoviště světové úrovně, například Klinika chorob koní, dále Ústav hygieny a technologie masa a Ústav přírodních léčiv. V tomto duchu bude podrobně zmapována celá Veterinární a farmaceutická univerzita.
 
Samozřejmě zde nechybí informace o jednání vědecké rady univerzity, akademického senátu, správní rady, ani personalia, jako jmenování profesorů a docentů.
 
Tvůrci časopisu VITA UNIVERSITATIS si všímají i vedlejších akcí, které se veterinární oblasti týkají, například veletrhu Salima, veletrhu Animal Vetex, či 6. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VetFair 2008. Za velmi prospěšné lze považovat i představení některých titulů odborné literatury, které vybral rektor Vladimír Večerek. A nakonec nechybí ani články o sportu a kulturním vyžití, a také o letošním majálesu.
 
Asi by bylo zbytečné citovat další příspěvky, ale určitě lze potvrdit, že tento nový veterinární dvouměsíčník může zaujmout i širší veřejnost, zajisté především takovou, která má k veterinární oblasti, k péči o zvířata, ale také ke zpracovávání potravin živočišného původu blízko. Již na první pohled časopis zaujme velmi pěkným papírem, grafickou úpravou, seriózností a fundovanými příspěvky. A tak by tomu mělo být podle rektora i nadále.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR