Bezpečnost potravin

Virologie a medonosná včela

Vydáno: 26. 11. 2008
Autor:

Publikace, která vznikla na základě výzkumného projektu EU řešeného v 6. rámcovém programu V&V.

Včely patří mezi hlavní druhy hmyzu, který se podílí na opylování mnoha divokých (wikl) a kultivovaných rostlinných druhů. Podíl rostlinných zdrojů (ovoce, zelenina, semena), které byly během produkce opylovány hmyzem, především včelami, představuje asi 35 % ve stravě člověka.
Včely mohou přenášet četné viry bez viditelných symptomů. Na základě projektu BRAVE řešeného za podpory Evropské komise prostřednictvím 6. rámcového programu V&V v EU vznikla publikace uveřejněná pod názvem Virologie a medonosná včela (viz příloha).
 
Příloha: Virology and the Honey Bee (pdf, 7,88 MB, 462 stran)
 
Publikaci si lze objednat zdarma v knihkupectví EU.
 
Zdroj: EU-AgriNet
 
Pozn.: Projekt BRAVE: výzkum včel a virologie v Evropě – identifikace výzkumných potřeb pro ochranu evropského zemědělství a ekosystémů proti virovým nemocem. Více informací také zde.