Bezpečnost potravin

VII. Mezinárodní konference: Obalové dny 2005

Vydáno: 12. 5. 2005
Autor:

Ve dnech 21. – 22. 11. 2005 se v kongresové hale Hotelu Holiday Inn v Brně koná 7. ročník mezinárodní konference Obalové dny 2005.

Tématické zaměření:

Současný stav a vývoj v oblasti tradičních obalů potravin, tj. konzervových a nápojových plechovek, konzervových sklenic a nápojových lahví a obalů na bázi papíru, zejména pak v oblasti jejich konstrukce a výroby a dále konstrukci zařízení pro plnění a uzavírání těchto obalů.

Trendy v aplikaci těchto obalů v potravinářské technologii, např. možnosti uplatnění aktivních systémů či balení modifikované atmosféře v této oblasti, značení výrobků atd. Přednášky budou zajištěny jak předními tuzemskými odborníky tak vývojovými specialisty renomovaných zahraničních firem, např. FMC, Skaneko, Impress, Vetropack Moravia, TetraPak, Carnaud Metal Box Slovakia, SPPAC Praha, GS1 Slovakia, VŠCHT Praha atd.

Aktuální zkušenosti s uplatňováním legislativních nařízení týkajících se hygienické nezávadnosti obalů potravin a likvidace obalového odpadu v praxi v podmínkách České republiky a Slovenska. Přednášky budou zajištěny odborníky SZÚ v Praze a obalové asociace SYBA v Praze.

 

Předběžný program

Zaměření: Současný stav a vývoj v oblasti tradičních obalů potravin

 1. den – 21. 11. 2005
 • Bezpečnost prostředků pro balení potravin (J. Sosnovcová, SZÚ Praha)
 • Obal, součást, prostředek. Vzájemné relace, míra odpovědnosti a povinnosti v rámci jednotného trhu EU (V. Volek, SYBA Praha)
 •  

        2. den – 22. 11. 2005

 • Úloha PK ČR v legislativním procesu se zvláštním akcentem na legislativu o obalech a odpadech z obalů (M. Koberna, J. Sajdl – Potravinářská komora ČR)
 • New Trends and Innovations in Food Metal Containers (P. Gimenez , Impress CRC, Francie)
 • Thermal Processing Solutions for Innovative Packages (B.Roels, FMC, Belgie, J. Kroupa, Skaneko)
 • Aplikace tlakových aerosolových nádobek v potravinářství (J. Steklik, Cebalsol s.r.o, Alcan),
 • Současný stav a trendy ve vývoji hliníkových tub
 • Sklo jako obalový materiál – nové trendy v konstrukci, výrobě a sledování kvality (zástupce firmy Vetropack Moravia Glass, a.s.)
 • Uzávěry konzervových obalů – současný stav a směry vývoje (zástupce firmy Carnaud MetalBox)
 • Perspektivy balení potravin do obalů z papíru a lepenky (M. Lešikar – SPPaC Praha)
 • Globálna dátova synchronizácia a elektronický produktový kód (M. Štaffen-GS1 Slovakia, Slovensko)
 • Využitie špecifických vlastností plastov pri zvyšovaní kvality a bezpečnosti potravín. (P. Šimko, B. Skláršová, VÚP Bratislava)
 • Aktivní systémy balení a tradiční obaly (J. Dobiáš, VŠCHT Praha)
 • Odborní garanti:

  Doc. Ing. Jaroslav Dobiáš, CSc.
  tel. + 420 220 443 083, fax: +420 233 337 337
  e-mail: jaroslav.dobias@vscht.cz
   
  Ing. Igor Mráz, CSc.
  tel. +421 250 244 419, fax: +421 255 425 480
  e-mail: mraz@likospol.sk
   
  Ing. Vlado Volek
  tel./fax: +420 224 919 591
  e-mail: vlado.volek@syba.cz
   

  Organizační zajištění:

  SYMMA spol. s r.o.
  Andrea Muchová
  Tel. 541 213 800, 602 817 247
  E-mail: symma@mbox.vol.cz
   

  http://www.symma.cz/programy_2005/obal05_cz.htm

   

  Sborníky z minulých ročníků jsou k dispozici v Zemědělské a potravinářské knihovně při ÚZPI pod signaturami K53346 (2. roč., 1993), K53867 (3. roč., 1995), K54112 (4. roč. 1999) a C 36957/2001 (5. roč. 2001, získán darem od společnosti Symma, s.r.o.).

  (On-line katalog knihovny je přístupný přes domovské stránky knihovny www.knihovna.uzpi.cz v sekci on-line katalogy. Do okna pro vyhledávání stačí napsat uvedenou signaturu)

  (mch)