Bezpečnost potravin

Viděl jsem, kde je třeba pomáhat

Vydáno: 28. 9. 2002
Autor:

delegace; EK; EU; povodně; ČR

V průběhu pohnutých srpnových dnů, kdy voda v ulicích českých měst stále stoupala, bylo mou úlohou jako představitele Evropské unie v České republice monitorovat vývoj a koordinovat finanční a technickou pomoc Unie, z první ruky odhadnout škody způsobené povodněmi a nejlepší způsob, jak pomoci postiženým. Na pozvání české vlády jsem 15. Srpna doprovázel premiéra Vladimíra Špidlu do jižních Čech na setkání s krizovým výborem v Českých Budějovicích spolu s dalšími ministry. Cílem setkání bylo diskutovat o záchranářském úsilí a obnově Jihočeského kraje. Vzhledem k tomu, že České Budějovice byly tehdy místy již metr pod vodou, 30 % sklizně bylo zaplaveno a škody v zemědělství se odhadovaly na 600 milionů korun, nikdo z přítomných si nedělal iluze o úkolech, před kterými jsme stáli. Z mé strany jsem vyjádřil účast Evropské unie a informoval jsem pana premiéra, že Evropská komise vyčlenila na pomoc České republice 1,8 miliardy korun a že předseda Evropské komise Romano Prodi spolu s evropskou komisařkou pro životní prostředí Margot Wallströmovou plánují návštěvu země. Po Českých Budějovicích jsme se jeli podívat na obec Metly, patrně nejsmutnější místo, které jsme toho dne navštívili. Z jejích 350 obyvatel jeden utonul a zkáza majetku byla všudypřítomná. Obec, přirovnávaná k Troubkám na Moravě, které podlehly záplavám v roce 1997, byla stále ve stavu šoku z rychlosti a rozsahu povodně. Pozorně jsem naslouchal, když její obyvatelé popisovali tuto katastrofu a uváděli, jakou praktickou podporu potřebují. Opakoval jsem, že na pomoc úsilí o obnovu vyčlení Evropská unie peníze z programů Phare a projektů ISPA, které půjdou ve prospěch lidí postižených povodněmi podobně, jako v obci Metly. Po této návštěvě jsme jeli s ministrem pro místní rozvoj Pavlem Němcem do Písku obhlédnout škody, které voda napáchala v této oblasti. S ohledem na to, že své domovy muselo opustit devadesát procent obyvatel, zkáza byla nesmírná. Valící se voda těžce poškodila i Kamenný most ze 13. století. Naštěstí most i většina historických soch stojí dál, jak je tomu už více než 700 let. Byla to lekce, jak zranitelným by se mohl stát most Karlův, kdyby hladina vody nadále stoupala. Pak jsme pokračovali do Prahy na další schůzky, abychom zajistili, že nebude dlouho trvat, než se vyčleněné finance dostanou na správná místa. Byl to dlouhý den, avšak v hlavě mi utkvěl pozitivní a aktivní postoj lidí, s nimiž jsem se setkal. Přestože si mnozí z nich uvědomovali, že budou muset začít znovu od nuly, okamžitě se dali do díla odhodlaným a důstojným způsobem.
Ralf Dreyer,První rada, Delegace Evropské komise v České republice

e-mail: info@iceu.cz ; http://www.evropska-unie.cz

ICEU – Magazín EU 2, 25.9.2002, s. 1 (Mik)